Top #1 công ty cung cấp thiết bị spa, thiết bị thẩm mỹ uy tín nhất tại Việt Nam

Phương Thức Thanh Toán

Giới thiệu 17-10-2021 by thietbispagiatot

4 Phương thức thanh toán khi mua hàng tại thiết bị spa BICO

✅ Thanh toán trực tiếp tại Các văn phòng của BICO

✅ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

✅ Thanh toán bằng hình thức thu COD qua các bên giao hàng nhanh

✅ Thanh toán trả góp

Phương thức thanh toán linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng mua hàng. Thuận tiện cho khách hàng mua hàng lần đầu hay khách hàng có tài chính vừa và thấp.

(17) Bình luận “Phương Thức Thanh Toán”

📨 SENDING 1.003487542 BTC. Assure >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--758173-05-10?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 📨

📨 SENDING 1.003487542 BTC. Assure >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--758173-05-10?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 📨

2024-06-15 18:48:38

Xóa
hwo1h1
* * * Apple iPhone 15 Free: http://graffitifbs.com/uploads/1zvaru.php * * * hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779*

* * * Apple iPhone 15 Free: http://graffitifbs.com/uploads/1zvaru.php * * * hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779*

2024-06-08 02:25:01

Xóa
qyvzhs
⌨ We send a transaction from Binance. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--38728-05-10?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& ⌨

⌨ We send a transaction from Binance. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--38728-05-10?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& ⌨

2024-05-26 19:09:22

Xóa
br93xb
🔆 You have received 1 message № 212. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxtSzadWo7idi4J-RKWjdM3EE_nFk7Ka7SfJAdhUwQihll8AouRZxBj7icjBQTu8Zx--Q/exec?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

🔆 You have received 1 message № 212. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxtSzadWo7idi4J-RKWjdM3EE_nFk7Ka7SfJAdhUwQihll8AouRZxBj7icjBQTu8Zx--Q/exec?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

2024-04-25 01:14:10

Xóa
kr9hk7
↔ TRАNSАСТIОN 1,00 ВТС. Receive > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxb0PVAvOfwarQfGc9HCvwGayBnsXMQ40HinVaUft91KmrE-Br17GxvnsPayV-btA8kng/exec?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& ↔

↔ TRАNSАСТIОN 1,00 ВТС. Receive > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxb0PVAvOfwarQfGc9HCvwGayBnsXMQ40HinVaUft91KmrE-Br17GxvnsPayV-btA8kng/exec?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& ↔

2024-04-11 08:47:13

Xóa
3aft4j
🔆 Transaction 62 318 USD.  Gо tо withdrаwаl >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--307136-03-14?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

🔆 Transaction 62 318 USD. Gо tо withdrаwаl >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--307136-03-14?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

2024-03-30 14:23:10

Xóa
quzngp
🟢 Transaction 39 715 US dollars.  Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--54165-03-14?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🟢

🟢 Transaction 39 715 US dollars. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--54165-03-14?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🟢

2024-03-18 09:28:31

Xóa
hgph4z
🔆 You got 22 131 $.  Withdrаw >> https://forms.yandex.com/cloud/65e62283c769f11a96f19a4d?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

🔆 You got 22 131 $. Withdrаw >> https://forms.yandex.com/cloud/65e62283c769f11a96f19a4d?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

2024-03-06 18:47:19

Xóa
nd02sm
🔰 Transaction 32 311 USD.  GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65db1181d04688e3db4b5bc9?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔰

🔰 Transaction 32 311 USD. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65db1181d04688e3db4b5bc9?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔰

2024-03-02 11:48:13

Xóa
ehhd31
🔆 Withdrawing 41 952 $.  Gо tо withdrаwаl >>> https://forms.yandex.com/cloud/65db1186c417f3eb1f1706c7?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

🔆 Withdrawing 41 952 $. Gо tо withdrаwаl >>> https://forms.yandex.com/cloud/65db1186c417f3eb1f1706c7?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

2024-02-26 09:38:45

Xóa
0kv7l1
🔄 Withdrawing 58 792 Dollars.  Gо tо withdrаwаl > https://forms.yandex.com/cloud/65db11965d2a06eb0179d25d?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔄

🔄 Withdrawing 58 792 Dollars. Gо tо withdrаwаl > https://forms.yandex.com/cloud/65db11965d2a06eb0179d25d?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔄

2024-02-26 07:22:52

Xóa
bf6l9q
🔆 Withdrawing 54 814 US dollars.  Withdrаw >> https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4dc90fa7b15b95a8c19/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

🔆 Withdrawing 54 814 US dollars. Withdrаw >> https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4dc90fa7b15b95a8c19/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔆

2024-02-24 05:01:41

Xóa
vztq9c
🔰 Yоu hаvе еаrnеd 40 163 Dollars.  Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65d1fb4fc769f17b8278e5ba/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔰

🔰 Yоu hаvе еаrnеd 40 163 Dollars. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65d1fb4fc769f17b8278e5ba/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔰

2024-02-20 03:52:52

Xóa
b5034a
🔶 Mining 10 562 USD.  Withdrаw > https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc61e010db49642f145b/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔶

🔶 Mining 10 562 USD. Withdrаw > https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc61e010db49642f145b/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🔶

2024-02-17 16:56:04

Xóa
dnkqgw
🟢 Yоu hаvе еаrnеd 36 429 US dollars.  GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc57c769f149911e7f0b/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🟢

🟢 Yоu hаvе еаrnеd 36 429 US dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc57c769f149911e7f0b/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& 🟢

2024-02-10 20:36:50

Xóa
n4ek2s
⭕ You have received a notification # 259. Open - https://forms.yandex.com/cloud/65a8ee1bc09c0228cec36928/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& ⭕

⭕ You have received a notification # 259. Open - https://forms.yandex.com/cloud/65a8ee1bc09c0228cec36928/?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779& ⭕

2024-01-27 19:00:35

Xóa
766k9r
Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779&

Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=6fe8ae1ed1c1c794966ab3b930b4b779&

2023-03-28 06:53:09

Xóa
j0kfng

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất

Chọn bài viết hiển thị

Tags